In een aantal nieuwe kaarten in de Talentmonitor bekijken we welke diploma’s jongeren uit het Noorden halen. Zo zien we dat jongeren die opgroeien in de stad Groningen vaker een universitair diploma halen dan jongeren die opgroeien in de Ommelanden. Vervolgens kijken we of deze jongeren op hun 28e, na het behalen van een diploma, wederom wonen in de gemeente waar zij opgroeiden.

Hier vinden we opvallende patronen: van de Noordelijke jongeren die een universitair diploma haalt keert vaak minder dan 20% terug naar de gemeente waar zij opgroeiden, en van degenen met een hbo diploma is dat ongeveer een derde. Jongeren met een mbo diploma blijven juist wel vaak wonen in dezelfde gemeente: meer dan de helft van hen woont op hun 28e weer in de gemeente waar zij ook woonden op hun 16e.

Meer weten? Klik hieronder om naar de Talentmonitor te gaan