Maar hoe ontwikkelt de Noordelijke arbeidsmarkt zich? Welke kansen doen zich voor, nu en op de langere termijn? Talent in de Regio gaat precies daarover. Kennis van nu fundeert de beslissingen over morgen. In Talent in de Regio verzamelen we cijfers en kennis. Deze geven inzichten voor loopbaanprofessionals, studie-adviseurs, HRM-managers, re-integratieconsulenten en iedereen die hierin is geïnteresseerd.

Onder ‘talent’ verstaan we iedereen die actief en beschikbaar is voor de regionale arbeidsmarkt.

Talenten zijn mensen die in de regio groot worden, zich scholen en hun toekomst opbouwen. Ook zijn het mensen (studenten, kenniswerkers, arbeidsmigranten) die van buiten de regio komen en (tijdelijk) in de regio komen studeren, werken en wonen.

Talentmonitor

Nieuwsgierig naar de bewegingen op de Noordelijke arbeidsmarkt? Met de Talentmonitor vertalen en analyseren we gegevens over de arbeidsmarkt en tonen deze in interactieve visualisaties. Hierdoor maken we gegevens makkelijk te lezen en toegankelijk voor o.a. HR-professionals, beleidsmaker, onderzoekers. Voor de Talentmonitor gebruiken we de meest actuele arbeidsmarktdata en maken we continu nieuwe analyses.

De interactieve visualisaties geven in een oogopslag antwoord op vragen zoals waar mensen opgroeien en na hun studie terecht komen. Of wat voor studiekeuzes ze maken en waar ze gaan werken na afstuderen? Wat voor veranderingen maken ze door tijdens hun werkende leven? Op welke leeftijd gaan ze met pensioen? Binnen de Talentmonitor worden steeds meer onderwerpen toegevoegd en analyses gedaan. Ook laat de Talentmonitor zien wat voor verschillen we kunnen ontdekken tussen Noorderlingen en de rest van Nederland. Op deze manier maken we de bewegingen op de Noordelijke arbeidsmarkt inzichtelijk.

Kennisthema’s

Naast cijfers wordt er een hoop onderzoek gedaan naar allerlei arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen. De kennis die hieruit voortkomt wordt in Talent in de Regio gebundeld en vindbaar gemaakt. Wil je bijvoorbeeld weten wat de invloed is van vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt de komende jaren? Of hoe technologie de benodigde vaardigheden verandert die in het beroepsonderwijs worden aangeleerd? Dit zijn voorbeelden van antwoorden te vinden onder onze kennisthema’s.

Er wordt hard gewerkt aan het bundelen en vindbaar maken van deze kennis op deze website, toch nog even geduld! Wanneer er een update is laten we dit weten via LinkedIn.

Matching- & Carrièretool

We ontwikkelen een gezamenlijke regionale carrière- en matchingtool, gratis beschikbaar voor elk talent en elke werkgever, opleidingsinstelling en intermediair. We verwachten deze tool in het laatste kwartaal van 2022 uit te rollen.

Talent en (vacatures van) Groningse bedrijven kunnen elkaar hier vinden. MKB-bedrijven kunnen via één portal direct werven onder studenten, werkenden en werkzoekenden. Talent kan hier een profiel aanmaken vanaf de eerste snuffelstage op de middelbare school en dit door de school- en arbeidsloopbaan verder uitbouwen bij sollicitaties voor volgende opdrachten, stages en banen. Op termijn worden hier ook opleidingsmogelijkheden (zie het project Digitale Academie) en financieringsmogelijkheden voor scholing aan gekoppeld.

Omdat MKB-bedrijven en studenten elkaar al vroegtijdig (tijdens de studie) kunnen bereiken, zijn studenten beter op de hoogte van de regionale arbeidsmarkt. MKB-bedrijven kunnen zich op één plek profileren en werven onder studenten, werkenden en werkzoekenden. Zo verbetert het imago van Groningen als werkomgeving en vestigingsplaats en kan talent beter voor de regio blijven behouden.

De database is tevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe informatie genereert die vervolgens weer resulteert in betere gedrags- en beleidskeuzes van talent, werkgevers, intermediairs en beleidsmakers.

Updates over de tool zijn te vinden op LinkedIn.