Migratiebewegingen van jongeren

In deze visualisatie zien we alle migratiebewegingen van jongeren uit heel Nederland. Waar groeiden ze op? Waar woonden ze op hun 20e en waar op hun 28e? Hier kun je per gemeente drie groepen uithalen:

  1. Blijvers – Jongeren die op latere leeftijd in dezelfde gemeente wonen als waar zij opgroeiden
  2. Vertrekkers – Jongeren die op latere leeftijd niet in dezelfde gemeente wonen als waar zij opgroeiden
  3. Komers – Jongeren die niet opgroeiden in een gemeente, maar daar op latere leeftijd wel heen zijn verhuisd

Hieronder kun je klikken op een stip midden in jouw gemeente. Als je dat doet, krijg je te zien waar de jongeren uit jouw gemeente naartoe zijn vertrokken, hoeveel er zijn gebleven, en waar jongeren uit jouw gemeente vandaan zijn gekomen.

In deze data zijn ontzettend veel patronen en verhalen te ontdekken. Onder de visualisatie lichten we een paar voorbeelden uit het Noorden uit, maar klik vooral zelf ook verder om te kijken hoe en of de jongeren uit jouw gemeente migreren.

Een paar tips voor gebruik:

  • Links bovenin kun je de leeftijdscategorie selecteren. Wil je migratiecijfers zien van 16 naar 20 jaar, of van 16 naar 28 jaar? Rechtsonderin vind je de legenda.
  • Als je met je muis even boven een gemeente blijft hangen, zonder te klikken, verschijnt er vanzelf een venstertje met daarop het aantal vertrekkers, blijvers en komers.
  • Rechts bovenin kun je gemeentes selecteren door te typen – zo zie je de visualisatie met alleen de jongeren die ooit in jouw gemeente hebben gewoond. Je kunt hier ook meerdere gemeentes selecteren om de specifieke migratiebeweging tussen gemeentes te laten zien. (Je kan hier ook ook op het vijfhoekje aan rechts voor gebruiken, waar je zelf het gebied kan selecteren waarbinnen je alle gemeentes wil zien).
  • Als je in datzelfde vakje op het radertje klikt, kun je ook selecteren welke beweging je wil zien: vanuit een locatie, naar een locatie toe, beide, of alleen de migratie tussen geselecteerde gemeentes.
  • In de taakbalk rechtsboven in vind je ook de exporteer-knop, waarbij je deze visualisatie kan delen – je kan hierbij voor kiezen om alleen de huidige selectie te laten zien. Bijvoorbeeld als je alleen de data voor een specifieke gemeente wil delen.
  • Noot: stromen waar minder dan 10 personen in zitten zijn vanwege onthullingsrisico niet weergegeven.

Groningse studenten komen overal vandaan

Selecteer eerst links bovenin “16->20” en klik vervolgens op de cirkel in Groningen (stad) of typ Groningen rechtsbovenin.

Een niet onverwachts, maar daarom niet een minder mooi visueel patroon: 20-jarigen in Groningen komen vanuit alle windrichtingen hiernaartoe. De meeste leerlingen komen ergens uit het Noorden, en de grootste groepen uit Zwolle, Emmen, Assen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Ook uit het oosten komt er een grote groep studenten richting het Noorden. Van alle grote (studenten)steden in Nederland, heeft Groningen ook het grootste aandeel komers versus vertrekkers – dat kun je zien aan de dikke donkere cirkel rondom Groningen, wat betekent dat er relatief een stuk meer mensen naar Groningen toe komen, dan dat er aan Groningse jongeren vertrekt. Dat komt ook omdat Groningse jongeren zelf erg honkvast zijn, het overgrote deel woont op hun 20e nog steeds in de stad, en maar een klein deel vertrekt naar elders. Als ze weggaan, dan gaan ze naar de typische studentensteden, met Utrecht en Amsterdam voorop.

Maar ze vertrekken ook weer

Selecteer eerst links bovenin “16->28” en klik vervolgens op de cirkel in Groningen (stad).

Als we dan observeren waar mensen wonen op hun 28e, valt Groningen ineens een stuk minder op. Nog steeds heeft zij netto meer instroom dan uitstroom, maar de instroom is veel minder dan voor de 20ers. Dat valt in een bekend patroon, een soort roltrapmodel, waarbij jongeren eerst naar Groningen gaan om te studeren, en daarna naar de Randstad om te werken. Uit deze visualisaties kunnen we niet precies zien welk aandeel van mensen dat naar de Randstad is verhuisd, eerst nog langs Groningen is gegaan – maar duidelijk is wel dat Groningen lang niet al haar studenten behoudt.

Migratie binnen de Ommelanden

Typ rechts bovenin alle gemeentes, behalve Groningen (dat zijn: Delfzijl, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde). Klik vervolgens op het radertje door naar “incoming to selected”

Vrijwel alle jongeren die op hun 28e in de Ommelanden wonen komen vanuit de regio, of aangrenzende gemeentes. Als we kijken naar de outgoing (op het radertje klikken, naar “outgoing from selected”), dan zien we dat jongeren uit deze gemeentes veelal in de buurt blijven. Als ze vertrekken, dan gaan ze vaak naar andere gemeentes in het Noorden of naar de Randstad. Ook op deze jongeren heeft de stad Groningen een grote aantrekkingskracht. Het kan natuurlijk wel goed zijn dat deze jongeren op latere leeftijd alsnog naar hun opgroei-gemeente verhuizen.

Zie je nog meer interessante patronen?

Laat het ons weten via LinkedIn of info@talentinderegio.com! Misschien voegen we je analyse dan toe aan deze pagina.