Nieuwe oplossingen komen voornamelijk voort uit nieuwe verbindingen. Die willen we daarom (naast de bestaande projecten) stimuleren. Met een verbindingsfonds wil de stuurgroep door middel van een stimuleringsregeling verschillende typen partijen stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten te komen die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen en het versterken van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.