We stimuleren en motiveren kinderen om hun talenten te ontwikkelen en bieden ze daarvoor een omgeving waarin dat aantrekkelijk en mogelijk is: een omgeving waar ieder kind gelijke kansen krijgt. Om dat te bereiken is extra aandacht nodig voor sociale interactie, de ontwikkeling van taalvaardigheden en digitale vaardigheden en het verbreden en verlengen van de schooldag.

We doen kinderen vanaf jonge leeftijd een breder aanbod ten behoeve van hun algemene, mentale en fysieke ontwikkeling, zodat zij een betere startpositie hebben wanneer zij beginnen aan het VO. Hiertoe wordt een modulair programma ontwikkeld dat aanvullend is op het bestaande lesprogramma. Dat gebeurt samen met leraren, ouders en begeleiders van de kinderopvang. Het programma heeft betrekking op zaken als gezondheid, sociaal-emotioneel leren, bewegend leren, digitale vaardigheden en cultuur.