Leerlingen maken al vroeg kennis met wat er in bedrijven gebeurt en er vindt een uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dat faciliteren we door de ontwikkeling van een platform waar bedrijven en scholen elkaar makkelijk kunnen vinden en gezamenlijk excursies, projecten, gastlessen en dergelijke kunnen organiseren. Voor specifieke groepen (kwetsbare) leerlingen worden extra activiteiten op gebied van ICT, techniek en ondernemerschap ontwikkeld om hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten. Het stimuleren en faciliteren van kennis en vaardigheden op het gebied van ICT (ook voor leerkrachten) maakt hier deel van uit.