In dit project wordt scholing op basisvaardigheden georganiseerd, gericht op laagopgeleiden, die op twee manieren passend is: bij de bedrijven die vragen om personeel en bij de werkzoekenden en werkenden die zich voorbereiden op betaald (ander) werk. In dit project is een methode ontwikkeld om snel verbinding te maken tussen kansberoepen en potentiële werknemers die (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen. Bij de aard van de scholing wordt rekening gehouden met de aard van de  “kloof” tussen aanbod en vraag. Deze methode kan worden uitgebreid naar andere sectoren en voor andere doelgroepen. Tevens wordt extra aandacht besteed aan algemene vorming en  de digitale vaardigheden die werkzoekenden én werkenden (vooral laagopgeleiden) nodig hebben om kansrijk te zijn om aan het werk te komen en aan het werk te blijven.