In dit project wordt de leercultuur van bedrijven en werkenden/werkzoekenden bevorderd en inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor alle doelgroepen in alle sectoren. Dit project is erop gericht om extra inspanningen te leveren om bestaand personeel te scholen en ervoor te zorgen dat er ook passende scholing wordt aangeboden en betaald voor personen die (deels) buiten de bestaande regelingen vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die van sector willen wisselen, die nu werkzoekend zijn of die als zelfstandige werken. We beginnen in het eerste jaar met een impuls voor de technieksector en willen deze in de jaren erna uitbreiden naar andere sectoren.