Oost-Groningen heeft de laatste decennia te maken met krimp, vergrijzing, (internationale) concurrentie op tal van activiteiten en een trek van met name hoogopgeleide mensen uit de regio. Stichting Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG) is opgericht om vanuit de regio met de aanwezige grondstoffen, mensen en kennis het gebied te laten floreren. Hierbij wordt uitgegaan van de sterktes en kansen in de regio. IHOG positioneert zich als een “expert innovatiehub”, met een specifieke en onderscheidende focus door zich te richten op de ontwikkeling van hoogwaardige product- en productieketens gebaseerd op drie Oost-Groningse grondstoffen: Magnesium (Nedmag), Aardappelen (Avebe) en Hennep (HempFlax). Het gaat hier om producten die vanuit de founding fathers Avebe, Nedmag en Hempflax zelf niet gemaakt worden. Het doel is om met deze grondstoffen nieuwe producten, productketens en proposities te ontwikkelen waarbij bij voorkeur meerdere grondstoffen worden gecombineerd. Om dit te bewerkstelligen is het ecosysteem IHOG opgezet.

IHOG is in 2019 opgezet door Avebe, Nedmag, HempFlax en de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. Ondertussen is ook Zechsal aangesloten. Het is een unieke R&D-samenwerking van partijen die een bewezen trackrecord hebben als het om innovatie gaat, getuige de vele patenten die de bedrijven, een betrokken lector van de Hanzehogeschool en een professor van de RuG op hun naam hebben staan. Een onderscheidend kenmerk van IHOG is de bundeling van verschillende (vak)disciplines, kennis, denkwijzen en culturen die gezamenlijk de kans op succes van innovatie en de commercialisatie daarvan vergroten met het uiteindelijke doel Oost-Groningen te laten floreren. De missie van IHOG is om Oost-Groningen te laten floreren en verduurzamen met in de regio aanwezige mensen, grondstoffen en kennis. IHOG wil hierbij katalysator en verbinder zijn in innovatie, kennisontwikkeling en realisatie van duurzame producten, processen en diensten in hoogwaardige ketens in Oost-Groningen.