Het digitale opleidingsaanbod in Noord-Nederland is momenteel erg gefragmenteerd en voor een buitenstaander lastig te vinden. Dit pleit voor het opzetten van de Digitale Academie Noord-Nederland waar alle digitale opleidingen die in Noord-Nederland worden aangeboden een plek kunnen krijgen en laagdrempelig kunnen worden gevolgd. Aangezien IT en Digitalisering in veel sectoren onderdeel zijn van de bedrijfsprocessen is het zinvol om een aanbod in te richten waar werkenden en werkzoekenden vanuit verschillende sectoren en op verschillende niveaus hun digitale kennis kunnen bijspijkeren.