Op 11 mei 2022 hebben we bij de Hanzehogeschool Groningen het Symposium Werken aan Talent in de Regio georganiseerd. Na de lezing ‘Het betere Werk’ door Prof. dr. Godfried Engbersen en een korte reflectie van Carine Bloemhoff, volgden 4 verschillende workshops: De Talentmonitor, Impactondernemen, Werk in Energietransitie en Wat is de impact van digitalisering. Mede door de goede opkomst werd het een inspirerende middag.

Tijdens dit symposium werd de workshop Talentmonitor verzorgd door universitair hoofddocent dr. Sierdjan Koster en postdoc dr. Femke Cnossen van de vakgroep Economische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de Talentmonitor vertalen en analyseren zij gegevens over de arbeidsmarkt en tonen deze in interactieve visualisaties.

In het eerste deel van de workshop presenteerden zij de eerste versie van de Talentmonitor. Zij lieten zien van welke data gebruikt is gemaakt en hoe dat verwerkt is in de verhaallijnen (storyboards)

In het tweede deel van de workshop gingen ze in op de user experience: welke vragen moet de Talentmonitor beantwoorden om een nuttige tool te zijn als voorbereiding op de toekomstige arbeidsmarkt? Dit werd met een forum van deskundigen besproken, te weten: Eric Oosterveld, arbeidsmarkadviseur UWV en Wendy Koolhaas, teamleider Onderwijs en Arbeidsmarkt Zorgplein Noord. De aanwezigen waren enthousiast en geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Talent Monitor biedt. Ben je ook geïnteresseerd in de Talentmonitor, bekijk de Talentmonitor hier.