In hun bijdrage aan het Tijdschrift voor HRM schrijft hij samen met Arjen Edzes en Harm van Lieshout dat werknemers zoeken op basis van skills kan voor werkgevers voordelen hebben in de zoektocht naar geschikt personeel. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat werkgevers en HR-managers hun vraag naar arbeid uitdrukken in skills, gestructureerd hun skillsmatches evalueren en in kaart brengen welke skills zij in de toekomst verwachten nodig te hebben.

Fundamenteel aan het door hun beschreven skillsmatching is het in beeld brengen van skills. Daarover schrijven zij dat het belangrijk is om skills te objectiveren, aan te tonen en te wegen. Die skills kunnen vervolgens gebruikt worden tijdens het matchingsproces om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op basis van skills samen te brengen. Dat kan lonen voor werkgevers omdat zij daarmee in potentie (1) een grotere groep van geschikte kandidaten, (2) een fijnmaziger zicht op de kwaliteit van kandidaten, (3) een verbetering van de arbeidsorganisatie en (4) een stimulans voor het leren op de werkvloer kunnen bereiken.